Najpiękniejsze wsie Pomorza

Wieś Brzeźno Wielkie oraz Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina to zdobywcy pierwszych miejsc w tegorocznej edycji konkursu ?Piękna Wieś Pomorska 2015″. Zwycięzcom osobiście pogratulowali marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Aleksander Mach, podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

115Konkurs ?Piękna Wieś Pomorska” jest jednym z wielu działań podejmowanych przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ma on na celu przyczyniać się do poprawy jakości życia na wsi i podniesienia atrakcyjności wypoczynkowej na tych terenach. Wpływa zarówno na estetykę, ochronę wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pomorskich wsi, jak i na integrację czy aktywizację lokalnej społeczności.

Łącznie w tej edycji konkursu wzięło udział 138 wsi i 258 zagród z 14 powiatów. Najpierw przeprowadzony został etap gminny, następnie powiatowy, a do etapu wojewódzkiego zgłoszono 13 wsi i 12 zagród.

Organizatorami konkursu są samorząd województwa pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

W części artystycznej wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiejskich oraz szkolna młodzież z wyróżnionej pierwszą nagrodą wsi Brzeźno Wielkie, położonej we wschodniej części Kociewia, w gminie Starogard Gdański.

Więcej

Zobacz także...