Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Senacie

Podczas spotkania marszałek Borusewicz wysłuchał relacji ministra Pawło Klimkina z obecnej sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz sytuacji w Nadniestrzu.

Marszałek Borusewicz zapewnił, że Polska popierała i będzie popierać Ukrainę w jej dążeniach ku demokracji i Europy, ponieważ leży to w interesie Polski.

Bogdan Borusewicz odniósł się też do przyjętych w kwietniu 2015 r. przez parlament Ukrainy ustaw historycznych, a w szczególności ustawy o statusie prawnym i upamiętnieniu bojowników o niezależność Ukrainy w XX w. W jego ocenie ustawa ta nie może blokować opartej na faktach dyskusji na temat wydarzeń na Wołyniu.

Zobacz także...