Spotkanie Marszałka Senatu z seniorami.

Dnia 25 października 2014 w Gdańsku ? Osowej w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57, odbyło się spotkanie Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza z seniorami.

?

W spotkaniu brało udział kilkudziesięciu starszych mieszkańców dzielnicy oraz kilkunastu wolontariuszy (gimnazjalistów i licealistów), uczestniczących w realizowanym przez Fundację WIEM I UMIEM projekcie ?U Siebie?. Celem projektu jest aktywizacja i edukacja obywatelska gdańskich seniorów. Spotkanie miało charakter wykładowo ? dyskusyjny. Pan Marszałek wprowadził uczestników w problematykę ludzi starszych oraz obecną politykę państwa polskiego, która obejmuje opieką zarówno kulturalną, społeczną jak i zdrowotną seniorów. W drugiej części uczestnicy mieli możliwość zdawania pytań. Dotyczyły one zarówno biografii Bogdana Borusewicza, jego doświadczeń z czasów ukrywania się w stanie wojennym, ale także bieżących problemów i zagadnień. Nie zabrakło pytań dotyczących stanu kondycji politycznej Polski oraz osobistych kwestii związanych z trudnościami w pracy i zwolnieniami osób starszych.

W miarę upływu czasu spotkanie przybierało coraz bardziej przyjacielski i familiarny charakter. Dla wielu przybyłych mieszkańców Osowej, Pan Marszałek jest bowiem przede wszystkim dobrym sąsiadem, a dopiero potem politykiem. Bogdan Borusewicz żartobliwie opowiadał o swoich osobistych doświadczeniach z początków pobytu w dzielnicy, między innymi z okresu budowy domku szeregowego, co wywołało uśmiechy i wspomnienia sąsiadów, mających podobne przeżycia z tamtego okresu. Na zakończenie spotkania padło pytanie o zdolności artystyczne Pana Bogdana, z racji uczęszczania w młodości do Szkoły Plastycznej w Orłowie. Niestety nie udało się Gościa namówić na namalowanie obrazu ? ale wspomniał o wykorzystaniu doświadczeń szkolnych przy tworzeniu ulotek metodą fotograficzną.

Fundacja Wiem i Umiem i uczestnicy spotkania serdecznie dziękują Panu Marszałkowi za przyjęcie zaproszenia a także za bezcenną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym coraz lepiej dostrzegają wartość aktywności obywatelskiej realizowanej w każdym wieku.

Tekst i zdjęcia Renata Grochowska

?

Zobacz także...