Spotkanie na Zalewie Wielkich Możliwości

28 sierpnia Marszałek Senatu RP na zaproszenie marszałków województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wziął udział w „Spotkaniu na Zalewie Wielkich Możliwości”. Motorówka i tramwaj wodny z uczestnikami spotkania pływały po Zalewie Wiślanym między portami zmodernizowanymi w ramach Programu „Pętla Żuławska”.?

Czas rejsu został wykorzystany na merytoryczne wystąpienia i dyskusję.

Celem spotkania było przedstawienie wagi problemów związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej, szczególnie w obszarze działania międzywojewódzkiego zespołu do spraw rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz zespołu do spraw aktywizacji gospodarczej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40.

Większość zebranych była zdania, że planowany przekop Mierzei Wiślanej to ważny i potrzebny projekt.

W spotkaniu wzięła udział Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć, dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Halina Czarnecka, przedstawiciele Urzędu Morskiego z dyrektorem Andrzejem Królikowskim, Marszałkowie pięciu województw, a także gospodarze z samorządów leżących nad Zalewem.

Pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego Zbigniew Ptak, a zarazem organizator spotkania, podkreślił wieloletnie zaangażowanie Marszałka Senatu RP w rozwój dróg wodnych. Natomiast Bogdan Borusewicz stwierdził, że trudno nawet jest porównywać rozpadające się pomosty i chaszcze sprzed ośmiu lat z obecnymi przystaniami i z całą piękną nową infrastrukturą.

Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem przez przedstawicieli pięciu województw „Deklaracji programowej na rzecz rozwoju dróg wodnych w latach 2015-2020”.

Zobacz także...