Sesja Sejmiki Województwa Pomorskiego

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. ?

Najważniejszym omawianym tematem podczas sesji był ?Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji w latach 2009-2012?. Ponadto ocenie poddano kierunki interwencji Polityki Spójności analizowane pod kątem ich wpływu na realizacje celów głównych polityki przestrzennej województwa. Analizą tą objęto ponad 2200 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Radni województwa zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.

?

Zobacz także...