Noc Muzeów w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie

W sobotę 17-go maja o godzinie 19.00 Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przybył na plac przed Katedrą, gdzie od inscenizacji najazdu Szwedów na klasztor Pelpliński rozpoczynały się obchody Nocy Muzeów w Pelplinie.

Pierwszy raz Pelplin włączył się do inicjatywy Nocy Muzeów w zeszłym roku. Teraz, tak jak w roku ubiegłym, organizatorem było Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie z panią dyrektor Alicją Słyszewską, parafia katedralna w Pelplinie z księdzem Infułatem Tadeuszem Brzezińskim, Collegiun Marianum, Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina. Impreza została dofinansowana ze środków kultury Gminy Pelplin i Powiatu Tczewskiego. Patronatu Medialnego udzieliło Radio Głos, TV Pelplin, Pielgrzym i Informator Pelpliński. A całość odbywała się pod Honorowym Patronatem Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny.

W bogatym programie imprezy przewidziano koncert organowy, koncert chorałów gregoriańskich, zwiedzanie katedry oraz pokazy dawnych rzemiosł, muzykę i poezję Jana Pawła II oraz biesiadę w refektarzu cysterskim w towarzystwie Króla Jana III Sobieskiego.

Zakończenie imprezy przewidziano na godzinę 24,00. A Pan Marszałek opuścił Pelplin tak, aby zdążyć jeszcze na godzinę 21-szą do Steblewa na Żuławach Wiślanych.

?

?

Zobacz także...