XIV Zjazd ZHR 4-6 kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia na rozpoczęcie XIV Zjazdu ZHR przybył Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Tegoroczny zjazd Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej odbył się w dniach 4-6 kwietnia 2014 roku w Gdańsku w sali kina Neptun.

ZHR powstał 25 lat temu na fali przemian ustrojowych w Polsce jako nowa ideowo-wychowacza organizacja harcerska. Zjazd założycielski odbył się w kwietniu 1989 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a pierwszym przewodniczącym został harcmistrz RP Tomasz Strzembosz.

Obecnie Przewodniczącą ZHR jest hm. Ewa Borkowska ? Pastwa.

Wśród zaproszonych gości m.in. była wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich – legendarnych założycieli Związku Harcerstwa Polskiego, a także przedstawicielka ZHP oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza?.

Zobacz także...