?JÓZEF GOLEC Sopocki Cieszynianin? autorstwa Mieczysława Guldy.

Napromocjępowyższejksiążki19marca2011doUrzęduMiastawSopocieprzybyłMarszałekSenatuRPBogdanBorusewicz.

PanMarszałekwSzkolePodstawowejnr3wSopociebyłuczniemJózefaGolcaidodziśpamiętazajęciazplastykiprowadzoneprzeztegoniezwykłegonauczyciela,którywtrudnych,smętnychczasachPRLpotrafiłskupiaćwkołosiebiedzieciirozbudzaćwnichtalentiwrażliwośćdomalowania. 

PamiętamypięknąwystawędziecięcychobrazkówwgdańskiejHaliOliwii,któraw1980rokutowarzyszyłaIZjazdowiNSZZ?Solidarność?,zaktórąJózefGoleczostałwyrzuconyzeSzkołyPodstawowejnr8wSopocie.Byłotozwielkąstratądlauczniów,bo?sopockaósemka?zaczasówjegodyrektorowaniabyłanajlepsząszkołą.

?JózefGolectoczłowiekinstytucja?-powiedziałPanMarszałek.Iwystarczyzajrzećnakartyksiążki,żebysięprzekonać,żetakjestnaprawdę.  

Zobacz także...