17. Rocznica Niepodległości Ukrainy

Również w dniu 29 sierpnia w godzinach popołudniowych Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz na zaproszeniu Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku wziął udział w przyjęciu z okazji 17. Rocznicy Niepodległości Ukrainy.

Zobacz także...