Debata ? Przed grudniem był marzec. Zapomniana rewolta?.

8 marca Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w debacie na temat wydarzeń marca 1968 roku.

Miejscem spotkania zorganizowanego przez gdański oddział TVP był dziedziniec Politechniki Gdańskiej. W debacie uczestniczyli bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń w Gdańsku, a także historycy oraz młodzież.

W marcu 1968 roku 19-letni uczeń Liceum Plastycznego Bogdan Borusewicz trafił do więzienia za 130 sztuk własnoręcznie wykonanych ulotek. ? ?To były ulotki zrobione metodą fotograficzną, opisywaliśmy w nich sytuację w Warszawie, wzywaliśmy do poparcia represjonowanych studentów i wzywaliśmy do demonstracji?? powiedział Marszałek Senatu.

Obecna na sali nauczycielka z tamtych lat opowiedziała o swoich wspomnieniach – o tym, że jeszcze dziś ma w oczach drobnego, sympatycznego chłopca skutego w kajdanki…

Ujawnione przez historyka z IPN fragmenty akt SB dotyczących sprawy ucznia Bogdana Borusewicza pokazują, jak aparat represji reagował na wszelkie próby niezależnej działalności.

Dyskusja przeplatana była archiwalnymi materiałami, a także łączonymi „na żywo” rozmowami telefonicznymi.

Zobacz także...