Marszałek Borusewicz w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz był w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na koncercie rozpoczynającym nowy cykl pt. ?Bard w Galerii?- cykl, w ramach którego będą prezentowani najciekawsi polscy twórcy piosenki autorskiej.

Na koncercie inauguracyjnym 1 lutego wystąpił Jan Kondrak, któremu towarzyszył Marek Gałązka.

Znany lubelski bard Jan Kondrak serdecznie przywitał Marszałka Borusewicza nawiązując do niedawnego spotkania w Lublinie na uroczystości nadania doktoratu honoris causa profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu.

Zobacz także...