Marszałek Senatu RP z wizytą w Domu Św. Maksymiliana

MarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczporazkolejnyodwiedziłDomPojednaniaiSpotkańim.św.MaksymilianaM.KolbegowGdańsku. Wponiedziałek22listopadaspotkałsięzestudentamiilideramimłodzieżowymizUkrainy,BiałorusiiMołdawii,którzyodwiedziliPolskęwramachjesiennejedycjiprogramuStudyTourstoPoland.

UczestnicyspotkaniaprzezniemaldwiegodzinydebatowalinadkondycjądemokracjiwsąsiadującychzPolskąkrajachEuropyWschodniej.

Gościepytalimarszałkao?NSZZSolidarność?imotywacjeliderówopozycjidemokratycznejwczasachPRL.BogdanBorusewiczpodzieliłsięwłasnąanaliząwspółczesnejsytuacjipolitycznejwMołdawiiinaUkrainie.ProblemnieuznawanejRepublikiNaddniestrzańskiejbędzietrudnorozwiązaćbezpoprawyrelacjirumuńsko-ukraińskich,któreodlatsąwzłymstanie?twierdziłmarszałek.

ZapytanyodemokratycznereformynaUkrainiemającezintegrowaćkrajzUE,BogdanBorusewiczodpowiedział,żeprzywódcyukraińscydotejporyniereagowaliwystarczającoadekwatnienawymógdostosowaniasystemuprawnegodostandardówunijnych.ZdaniemMarszałkaSenatubrakkonkretnychiskutecznychreformutrudniaproceseuropejskiejintegracjiUkraińcy.

Możliwośćspotkaniazpolitykiemtakwysokiejrangibyładobrąokazjądozadanianurtującychpytań,aleiwyrażeniawłasnychopinii.RozmowaidyskusjazBogdanemBorusewiczemstałasiędlamłodychliderówzEuropyWschodniejsygnałemdoaktywnychdziałańnarzeczdemokratycznychprzemianwichkrajach.

StudyTourstoPolandpowstałow2004rokuijestczęściąProgramuPolsko-AmerykańskiejFundacjiWolności?PrzemianywRegionie??RITArealizowanegood2000rokuprzezFundacjęEdukacjadlaDemokracji.Od2007rokukoordynatoremSTPjestKolegiumEuropyWschodniejim.JanaNowaka-JeziorańskiegozWrocławia.OdpoczątkuistnieniaprogramujegooperatoremjestDomPojednaniaiSpotkańim.Św.MaksymilianaM.KolbegowGdańsku

Zobacz także...