Modernizacja sieci uzdatniania wody w gminie Cedry Wielkie

Marszałek Senatu Bogdana Borusewicz uczestniczył w uroczystości związanej z zakończeniem inwestycji pn. „Zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowej w gminie Cedry Wielkie”, która odbyła się w stacji uzdatniania wody w Kiezmarku. Marszałek otrzymał z rąk wójta gminy Cedry Wielkie podziękowanie za dotychczasową efektywną współpracę i finansowe wsparcie rozwoju gminy przy realizacji tej inwestycji.

Zobacz także...