50-lecie Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku. Rozstrzygnięcie V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte.

W Szkole Podstawowej nr 45 w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 50-lecia istnienia placówki połączona z rozstrzygnięciem V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte, nad którym honorowy patronat objął już po raz drugi marszałek Senatu Bogdana Borusewicz. Marszałek uczestniczył również w uroczystościach jubileuszowych.

?Chciałbym chodzić do tej szkoły?, rozpoczął swoje przemówienie Bogdan Borusewicz. Gratulując okrągłej rocznicy, marszałek podkreślił wkład szkoły w rozwój wiedzy historycznej o Gdańsku i regionie pomorskim. W dowód uznania marszałek Borusewicz przekazał na ręce dyrektor szkoły Iroly Ferlin podobiznę orła senackiego, życząc wielu sukcesów szkole, a także samej Pani Dyrektor, która w tym roku odchodzi na emeryturę.
Marszałek Senatu wręczył również nagrodę zwycięzcy V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte, uczniowi klasy 6a SP nr 45 Markowi Neymanowi.

Zobacz także...