Obchody 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia wicemarszałek Bogdan Borusewicz przeszedł ulicami Gdańska od pomnika króla Jana III Sobieskiego pod pomnik Poległych Stoczniowców w pochodzie pod hasłem „Porozumienie 2019”.

    

 

Zobacz także...