Otwarcie Muzeum Rybołówstwa w Helu

Wicemarszałek Senatu RP uczestniczył 4 kwietnia w otwarciu Muzeum Rybołówstwa w Helu (oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku). Siedzibą muzeum jest budynek zbudowanego na początku XV wieku kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W XVI wieku stał się świątynią gminy ewangelickiej. Z powodu fatalnego stanu budowli pod koniec lat 50. XX w. chciano ją rozebrać. Wówczas, jak opowiadał burmistrz Helu Klemens Adam Kohnke, kilkoro rybaków zaprosiło na sutą kolację konserwatora zabytków, którego przekonali by nic nie burzyć lecz stworzyć w byłym kościele wystawę rybacko-przyrodniczą. Zabrakło jednak funduszy by powstało w nim muzeum z prawdziwego zdarzenia. Dopiero obecnie, korzystając z funduszy europejskich, po trzech latach prac i wydaniu 3,8 mln złotych, otwarto nowoczesną, z wieloma ciekawymi eksponatami, placówkę muzealną. Marszałka oprowadził po niej dyr. NMM w Gdańsku Jerzy Litwin. Bogdan Borusewicz
gratulował efektów pracy i życzył pracownikom, na czele z kierownikiem muzeum Tadeuszem Muża, satysfakcji z zarządzania wspaniale wyremontowanym obiektem, który utrwali kulturę materialną regionu na trwale związanego z morzem i rybołówstwem.

Zobacz także...