Wicemarszałek Borusewicz przyjął delegację Wielkiego Churału Mongolii

1 grudnia 2015 r. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz przyjął delegację mongolską z przewodniczącą Polskiej Grupy w Wielkim Churale Państwowym Erdenechimeg Luvsan na czele. Tematem spotkania było m.in. utworzenie polsko-mongolskiej grupy parlamentarnej, zniesienie wiz dla Polaków i ponowne otwarcie polskiej ambasady w Ułan Bator.

Wicemarszałek Borusewicz zwrócił uwagę na szczególny moment, w którym odbywa się wizyta, a mianowicie po wyborach parlamentarnych, kiedy Polska ma nowy rząd i nowy parlament i konstytuują się nowe władze. Wyraził przekonanie, że tak jak w poprzedniej kadencji, w nowym parlamencie powstanie grupa polsko-mongolska. Jego zdaniem, mimo że sytuacja polityczna uległa zmianie, polska polityka zagraniczna utrzyma swoje priorytety, a stosunki między Polską a Mongolią zostaną utrzymane na dotychczasowym dobrym poziomie.

Przewodnicząca Erdenechimeg Luvsan, której towarzyszyli członkowie Wielkiego Churału, reprezentujący również opozycję, podkreśliła znaczącą rolę, jaką Bogdan Borusewicz odegrał w rozwoju stosunków między oboma krajami i wyraziła nadzieję, że przyczyni się on do szybkiego powstania polsko-mongolskiej grupy parlamentarnej. Jej zdaniem, Mongolia przeszła podobną drogę historyczną, jak Polska i dlatego uważnie obserwuje zmiany zachodzące w naszym kraju, w tym także zmiany gospodarcze. Erdenechimeg Luvsan mówiła z troską o malejącym wzroście gospodarczym w jej kraju, a jednocześnie z podziwem o fakcie, iż Polska utrzymuje się w grupie najlepiej rozwijających się krajów europejskich.

Wicemarszałek Borusewicz zaapelował do delegacji mongolskiej, aby utrzymywać kontakty z Senatem, albowiem ta Izba jest niezwykle istotna i zawsze była bardziej spokojna i stonowana, a także wyróżniała się kulturą polityczną. Dodał, że jako jej marszałek dbał zawsze o to, aby opozycja mogła się wypowiadać bez przeszkód, i że widzi, iż obecnie ta tradycja jest kultywowana – mimo ostrych sporów w polityce wewnętrznej, jak choćby o Trybunał Konstytucyjny.  ?Istotne jest, ażeby pilnować demokracji i wolnego rynku. I tego pilnujemy, niezależnie od wyniku wyborów? ? zadeklarował wicemarszałek Senatu.

Bogdan Borusewicz wyraził nadzieję, że przywrócone zostanie zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków, obecnie zawieszone do odwołania. Strona mongolska odpowiedziała, że do tego tematu  będzie można wrócić po szczycie ASEAN, który w 2016 r. odbędzie się w Mongolii. Z kolei delegacja Wielkiego Churału zaapelowała o ponowne otwarcie polskiej ambasady w Ułan Bator, za czym także opowiedział się wicemarszałek Senatu.

Zobacz także...