Wyznawcy buddyzmu z wizytą u marszałka Borusewicza

10 września 2015 roku marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z grupą polskich wyznawców buddyzmu, którym towarzyszyli dwaj mnisi z Benchen, Monastyru w Kathmandu w Nepalu Tenga Rinpoche i Sangye Nynpa Rinpoche.

Mnisi podziękowali marszałkowi za okazywaną przez Polskę pomoc w odbudowie zniszczonych przez trzęsienie ziemi miast i wsi nepalskich, a także za opiekę nad uchodźcami m.in. z Tybetu. Marszałek podkreślił, iż Polska jest otwarta na problemy uchodźców z różnych stron świata, a w polityce odnoszącej się do tych problemów istotne są etyka i moralność.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie po raz pierwszy spotyka się z uchodźcami. W marcu 2008 roku spotkał się z grupą Tybetańczyków mieszkających w Polsce. Wtedy Tybetańczycy, którzy musieli opuścić swój kraj ze względów politycznych dziękowali za wsparcie, jakie otrzymują ze strony Polski i zrozumienie dla problemów ich narodu.

W grudniu 2008 roku na zaproszenie marszałka Borusewicza wizytę w Polsce złożył duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV Tenzin Gjatso, który podkreślił, iż ?Polska naprawdę okazuje Tybetańczykom solidarność?.

Tekst Zdzisław Iwanicki, Fot. Katarzyna Czerwińska

Zobacz także...