Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej.

Drugiego marca rano w Pomorskim Parku Technologicznym został uruchomiony najszybszy w Polsce klaster obliczeniowy ? superkomputer o nazwie TRYTON, który jest sercem projektu CD NIWA. Jest to pierwsze w kraju centrum wytwarzania aplikacji, którego ideą jest połączenie środowisk naukowców, ekspertów, biznesu i indywidualnych użytkowników.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu skrótowo prezentowały się firmy i inne podmioty, które już na starcie zaangażowały się w ten unikatowy projekt. Ilość wystąpień i ich merytoryczna waga pokazują potencjał naszego regionu i dają pewność, że ostania decyzja umiejscowienia w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej, jest decyzją w pełni trafioną.

Fot. Małgorzata Gładysz

Zobacz także...