Noworoczne spotkanie marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się w Senacie z korpusem dyplomatycznym podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz zwracając się do zebranych gości podsumował mijający rok. Między innymi przypomniał ważne rocznice które przypadły na ubiegły rok. ?Dwadzieścia pięć lat pracy w wolnej Polsce skłania jednak do pewnych podsumowań i refleksji. Dziś już wiemy, że obok niewątpliwych dokonań i sukcesów, nie uniknęliśmy wielu zaniedbań. Przyszedł więc czas, by zastanowić się nad dalszą drogą, by dokonać ważnych i odpowiedzialnych wyborów, istotnych przewartościowań, także w polityce zagranicznej? ? mówił marszałek.Podkreślił, że po raz pierwszy od 1989 roku wydarzenia międzynarodowe w istotny sposób wpłynęły na naszą politykę wewnętrzną. ?Aneksja ukraińskiego Krymu przez Rosję, trwający do dziś konflikt na Ukrainie oznaczają koniec etapu spokoju i przewidywalności w polityce zagranicznej, z którym mieliśmy do czynienia od początku lat 90.?

Marszałek podkreślił, że dla Polski ważne jest globalne bezpieczeństwo, stąd starania naszego kraju o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na lata 2018-19.

?Nowy Rok będzie dla nas wszystkich rokiem intensywnej pracy. Oprócz codziennych krajowych obowiązków ? w tym kampanii wyborczej ? czeka nas bieżąca praca w zgromadzeniach międzyparlamentarnych? ? zaznaczył marszałek Borusewicz.

Więcej

Zobacz także...