Spotkanie ze studentami z Ukrainy, Rosji i z Mołdawii.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz 14 listopada spotkał się w Domu Pojednania i Spotkań im.Św.Maksymiliana Kolbego w Gdańsku z kilkunasto osobową grupą studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

Było to kolejne spotkanie w ramach wizyt studyjnych do Polski organizowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacji dla Demokracji, które już od 2004 roku koordynuje Dom Pojednania i Spotkań. Jednak po raz pierwszy tego typu spotkanie odbywało się w warunkach agresji rosyjskiej oraz sankcji unijnych spowodowanych tą agresją.

Po przedstawieniu przez Pana Marszałka polskiej drogi do zbudowania demokracji oraz  uwolnienia Polski od dyktatury komunistycznej, rozpoczęła się bardzo ciekawa, pełna emocji dyskusja. Tym ciekawsza, że Bogdan Borusewicz znał problemy, znał też większość miast, z których pochodzili studenci, a poza tym dobrze rozumiał pytania zadawane po rosyjsku i po ukraińsku.

Studenci z Ukrainy i Mołdawii byli autentycznie zainteresowani na jakim etapie rozwoju jest Polska. Na pytania jak Ukraina i Mołdawia powinny postępować, Pan Marszałek  odpowiadał, że to muszą być ich suwerenne decyzje. Natomiast w wypowiedziach studentów z Rosji wyczuwało się wpływ oficjalnej propagandy rosyjskiej. Zresztą organizatorzy z Domu Pojednania i Spotkań w późniejszych kuluarowych rozmowach stwierdzili, że ostre emocjonalne dyskusje między uczestnikami spotkania odbywają się przez cały czas pobytu.a

Zobacz także...