Pierwsze spotkanie laureatów Nagrody POLCUL im. Jerzego Bonieckiego

W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie laureatów z województwa pomorskiego.

Nagroda POLCUL powstała w dalekiej Australii. Jej pomysłodawca, nieżyjący już Jerzy Boniecki, ufundował ją  aby wspierać polską opozycję lat 80-tych. Wśród innych osób  w połowie lat 80-tych  nagrodę POLCUL otrzymał obecny Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Wręczana w Domu Polonii w Warszawie Nagroda POLCUL jest nagrodą ?na rzecz społeczeństwa obywatelskiego?.
Obecnie laureatami nagrody POLCUL są osoby, które pomagają innym w bardzo różnych dziedzinach.

Inicjatorkami i współorganizatorkami spotkania była pani Maria Borkowska-Flisek, która sama jest laureatką tej nagrody oraz laureatka i zarazem konsultantka Fundacji POLCUL pani Teresa Siwak

Zobacz także...