Konferencja ?Polska-1989, Niemcy 1990, Białoruś-??

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w konferencji ?Polska-1989, Niemcy 1990, Białoruś-??, która odbyła się podczas spotkania Council Meeting najstarszej pan europejskiej organizacji European Democrat Students.

Ta organizacja, afiliowana przy Europejskiej Partii Ludowej-Europejskich Demokratów, zrzesza młodzieżowe organizacje studencko-polityczne z całej Europy.

Współorganizatorem tej międzynarodowej konferencji była Fundacja Konrada Adenauera.

Głównym przesłaniem skierowanym do zgromadzonych była promocja idei i dziedzictwa Solidarności, oraz pokazanie jak państwa dziś walczące o niepodległość oraz nowe demokracje europejskie mogą korzystać z doświadczeń Gdańska i Polski.

Wśród panelistów, oprócz między innymi Marszałka Borusewicza obecny był działacz białoruskiej opozycji Paweł Mażejka.

Zobacz także...