Seminarium ?Solidarność z pacjentem. Utopia czy iluzja??

31 sierpnia w siedzibie władz NSZZ ?Solidarność? w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone etyce służbie zdrowia ?Solidarność z pacjentem. Utopia czy iluzja??. Seminarium, którego motywem wiodącym była sentencja Aliny Pienkowskiej, z zawodu pielęgniarki: ?Nie wolno odchodzić od łóżka pacjenta walcząc o słuszne prawa pracownicze?, wpisuje się w obchody związane z 55. rocznicą urodzin i 5. rocznicą śmierci Aliny Pienkowskiej – Borusewicz, jednej z głównych postaci strajku 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, działaczki Solidarności, senator RP. Organizatorami byli marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Przyjaciele Aliny Pienkowskiej.

Seminarium otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Uczestniczyli w nim m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak, wojewoda pomorski Piotr Karczewski oraz Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni. Jednym z panelistów był doradca Prezydenta RP dr med. Tomasz Zdrojewski. Ponadto w sali Akwen spotkało się z tej okazji prawie 100 przedstawicieli służby zdrowia z Pomorza i kraju, spośród których wielu znało osobiście i pracowało z Aliną Pienkowską.

Motywem przewodnim czterech paneli seminarium był pacjent, jego sytuacja i możliwości działania w obrębie szeroko rozumianej służby zdrowia. W tym kontekście rozpatrywano funkcjonujący w Polsce system opieki zdrowotnej i instytucje interwencyjne chroniące pacjentów i ich rodziny w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w tej sferze. Dyrektorzy szpitali i dyrektor pomorskiego NFZ musieli odnieść się do podanych przez Jadwigę Styczeń, Rzecznika Praw Pacjenta Pomorskiego NFZ konkretnych, trudnych przypadków osób pokrzywdzonych przez służbę zdrowia. Poruszona została również kwestia mediów, jako sposobu ratunku i obrony przed niewłaściwym traktowaniem pacjentów przez lekarzy.

W kontekście solidarności anonimowej poruszono kwestię transplantacji i rozwoju transplantologii w naszym kraju, a dyskusję zamknęły rozważania o kwestiach etycznych dotykających bezpośrednio obydwie strony relacji pacjent ? lekarz.

Program seminarium:

11:00 ? 11:30 Otwarcie Seminarium
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

11:30 ? 12:20 Panel I
Szansa pacjenta w systemie
Dr med. Dariusz Godlewski ? Dyrektor, Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
Dr Mirosław Górski ? Dyrektor, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dr Andrzej Steczyński ? Dyrektor, Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie
Jadwiga Styczeń ? Rzecznik Praw Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

12:20 ? 13:00 Panel II
Instytucje interwencyjne
Dr Bogusław Lipka ? Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska
Joanna Matuszewska ? Dziennikarka, ?Radio Gdańsk?
Katarzyna Zimmer- Drabczyk ? Kierownik Biura Eksperckiego, KK NSZZ ?Solidarność?

13:00 ? 13:20 Przerwa kawowa

13:20 ? 14:00 Panel III
Solidarność anonimowa – transplantacje
Ks. prof. Janusz Balicki ? Etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Tomasz Liberek ? Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Gdańsku
Mariola Zatorska – Pielęgniarka po transplantacji nerki

14:00 ? 14:40 Panel IV
Etyka w środowisku medycznym – drogowskaz czy bariera?
Wojciech Charkin ? Pacjent
Dr med. Waldemar Fryze ? Ordynator Oddziału Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu, Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku
Dr med. Dariusz Godlewski
Janina Idzińska – Pielęgniarka szpitalna

14:40 ? 14:55 Podsumowanie seminarium
Aleksandra Gielewska ? Redaktor Naczelna, ?Służba Zdrowia?
Dr med. Tomasz Zdrojewski ? Doradca Prezydenta RP

14:55 ? 15:00 Zakończenie seminarium
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zobacz także...