Zbiórka książek dla Polaków na Białorusi

Impreza poparcia dla wolności i demokracji na Białorusi w Gdańsku
?To świetna inicjatywa. Warto wspierać tego typu akcje, bo są one elementem popierania walki o demokrację, która Białorusinom się po prostu należy jak wszystkim innym narodom w Europie? powiedział marszałek Bogdan Borusewicz dziękując Dziennikowi Bałtyckiemu za akcję zbierania książek dla Polaków na Białorusi.

Impreza poparcia dla wolności i demokracji na Białorusi w Gdańsku
?To świetna inicjatywa. Warto wspierać tego typu akcje, bo są one elementem popierania walki o demokrację, która Białorusinom się po prostu należy jak wszystkim innym narodom w Europie? powiedział marszałek Bogdan Borusewicz dziękując Dziennikowi Bałtyckiemu za akcję zbierania książek dla Polaków na Białorusi.
Trwająca tydzień akcja Dziennika jest pomocą dla organizacji Polska Macierz Szkolna na Białorusi, której głównym celem jest reaktywacja polskiego szkolnictwa w tym kraju. Marszałek Borusewicz wziął również udział w happeningu zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki i miasto Gdańsk ?Pomorze pomaga Polakom na Białorusi?, gdzie przemawiał do zgromadzonych, a następnie razem z nimi utworzył żywą flagę wolnej Białorusi. Przez cały tydzień samochód ?Dziennika Bałtyckiego? objeżdża miasta województwa pomorskiego zbierając książki dla rodaków na Białorusi.

Zobacz także...