Bogdan Borusewicz wicemarszałkiem Senatu RP

12 listopada 2015 r. senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda.

Inauguracyjne obrady Izby poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Prezydent RP na marszałka seniora wyznaczył senator Barbarę Borys-Damięcką. Jednak ze względu na stan zdrowia nie mogła ona przewodniczyć posiedzeniu. W związku z tym obowiązki marszałka seniora pełnił senator Seweryński. Marszałek senior złożył ślubowanie oraz powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odebrał  ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Następnie został przeprowadzony wybór marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski. W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Kolejnym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia były wybory wicemarszałków Senatu. Zostali nimi Adam Bielan,  Grzegorz Czelej, Maria Koc (reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdan Borusewicz (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska). W głosowaniu tajnym uzyskali oni odpowiednio: Bielan ? 70 głosów, Czelej – 86, Koc ? 78 i Borusewicz ? 72.

Na pierwsze posiedzenie IX kadencji do Senatu przybyli m.in. marszałkowie Senatu poprzednich kadencji Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki, nuncjusz papieski i dziekan korpusu dyplomatycznego Celestino Migliore, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta,  organów państwowych takich jak NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów.

W wyborach do Senatu 25 października Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 mandatów, Platforma Obywatelska – 34 mandaty a Polskie Stronnictwo Ludowe – jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych.

Zobacz także...