Nagroda Złoty Parasol dla Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicz

Na zaproszenie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Marszałek Senatu RP wziął udział w debacie z okazji 25-lecia KIG.

W debacie uczestniczyli między innymi Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz byli Prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.

Podczas uroczystości marszałek Borusewicz został odznaczony za wybitne osiągnięcia na rzecz demokracji i wolności gospodarczej nagrodą ZŁOTY PARASOL.

Zwracając się do zaproszonych gości marszałek Borusewicz powiedział : ??Wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych w głównej mierze zależy o ich samych, jednak rola instytucji państwowych jest też niemała. Nie chodzi tu tylko o tworzenie pobudzających rozwój regulacji prawnych, ale i o bieżącą współpracę. Taką, jak choćby moja, jako Marszałka Senatu, z Krajową Izbą Gospodarczą.

Jak Państwo wiecie, jednym z instrumentów polityki zagranicznej jest dyplomacja parlamentarna. Budzi ona niekiedy kontrowersje u wyborców, jednak płynące z niej korzyści nie ulegają wątpliwości. Wśród tych korzyści są również te, które płyną dla polskiej gospodarki.

Większości moich oficjalnych wizyt zagranicznych towarzyszą misje gospodarcze, których skład ustalany jest we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wspólnym wyjeździe delegacji oficjalnej i przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej jest zbieżność pomiędzy polityczną potrzebą nawiązania lub podtrzymania dobrych stosunków dwustronnych Polski z danym państwem, a zainteresowaniem kręgów biznesowych możliwościami rynków w tym krajach.

Oficjalna wizyta, w której uczestniczą przedstawiciele polskich przedsiębiorców, nadaje najczęściej odpowiedni rozgłos organizowanemu równolegle do niej forum gospodarczemu. Mój udział w takim forum powoduje, że obecny jest na nim też przewodniczący jednej z izb parlamentu kraju wizytowanego. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania miejscowych przedsiębiorców, a tym samym na możliwości nawiązania korzystnych kontaktów przez polskich biznesmenów.

Oczywiście Senat nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej, i wszystkie moje wizyty oficjalne, w tym te, którym towarzyszą misje gospodarcze, mają charakter komplementarny w stosunku do działań o podobnym charakterze podejmowanych przez Prezydenta, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych czy też Ministra Gospodarki. Wzmacnia to dodatkowo pozycję naszych przedsiębiorców w kontaktach z ich zagranicznymi partnerami.

Misje gospodarcze Krajowej Izby Gospodarczej towarzyszyły mi w wyjazdach do większości krajów arabskich: Kuwejtu Jordanii, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Omanu, Mauretanii, i Maroka, a także do Australii i Nowej Zelandii oraz Brazylii i Chile.

Czy przyniosły one konkretne efekty? Ocenę pozostawiam Krajowej Izbie Gospodarczej i zainteresowanym przedsiębiorstwom.

Na podstawie mojej wiedzy mogę jednak z całą pewnością stwierdzić, że takie efekty w rzeczywiście były!?

 

Zobacz także...