Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku.

W dniu 4 maja br. odbyło się spotkanie legendarnego lidera Solidarności oraz cenionego dziś polityka z młodzieżą studencką ze Wschodu. Młodzi Ukraińcy mieli okazję niejako z pierwszej ręki poznać polską drogę do wolności.

Podczas spotkania padało również wiele pytań dotyczących spraw bieżącej polityki państwa polskiego, trudności gospodarczych i dróg rozwiązywania konfliktów społecznych. Spotkanie z marszałkiem B. Borusewiczem jest jednym z elementów programu Study Tours to Poland, którego operatorem na Pomorzu jest Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku. DMK rezalizuje program STP od 2004 r.

Młodzież studencka z Ukrainy, Rosji i Białorusi podczas 12 dniowych wizyt studyjnych poznaje Polskę w pigułce.
Uczestniczy w wykładach i warsztatach. Spotyka się też z ważnymi postaciami życia politycznego, społecznego, naukowego czy kulturalnego m.in. marszałkiem województwa, rektorem UG, laureatem pokojowej nagrody nobla i byłym prezydentem RP – Lechem Wałęsą oraz innymi legendarnymi przywódcami Solidarności, szefami związków zawodowych. W ramach programu STP w Gdańsku gościliśmy blisko 200 osób.

Przedsięwzięcie finansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Koordynują je Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Borussia oraz Kolegium Europy Wschodniej. 

Tekst: Nedim Useinov

Zobacz także...