Europejski Tydzień Stoczniowy

Konferencja pod patronatem honorowym marszałka Senatu Bogdana Borusewicza ?Polski przemysł okrętowy ? spojrzenie w przyszłość? rozpoczęła w Gdańsku obchody Europejskiego Tygodnia Stoczniowego.

Zainicjowany przez Europejski Okrętowy Komitet Dialogu Społecznego projekt, ma na celu upowszechnienie w krajach Unii Europejskiej wiedzy o gospodarczej i społecznej roli przemysłu okrętowego, a także wskazanie atrakcyjności stoczni jako miejsca pracy.

Inauguracja Tygodnia Stoczniowego miała miejsce 22 marca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie odbyła się konferencja partnerów społecznych.

Marszałek Bogdan Borusewicz był również gościem gdańskiej konferencji, organizowanej przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe ? organizacji będącej równocześnie koordynatorem obchodów w Polsce oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W rezolucji konferencji wskazano, iż przemysł okrętowy przyczynia się poprzez rozwiniętą technicznie bazę przemysłową i wymagania wysokich kwalifikacji pracowniczych do osiągania przez Europę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a jego przyszłość związana jest z innowacyjnością i jakością osiąganą dzięki badaniom naukowym i wdrażaniu nowych rozwiązań.

Zobacz także...