Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Podczas konferencji ” Od Solidarności do Samorządności” która odbyła się 28 sierpnia 2015r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów marszałek Senatu odebrał Honorową Odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciel samorządów terytorialnych różnego szczebla z całej Polski.

Podczas wystąpienia marszałek Borusewicz przypomniał rolę Senatu RP w procesie tworzenia i uchwalania tzw. ustaw samorządowych na przełomie lat 1989 i 1990. Stwierdził, że była to jedna z pierwszych i najlepiej przygotowanych reform w historii ostatnich 25 lat.

Marszałek podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie samorządu terytorialnego , a także tym, którzy w przeszłości i dzisiaj codzienną pracą tworzą rzeczywistość samorządową w Polsce.

??Praca w strukturach samorządu terytorialnego jest nieodłącznym elementem budowania demokratycznego i suwerennego państwa?? powiedział marszałek.

Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego odznaczeni zostali również obecni na Konferencji senatorowie Ireneusz Niewiarowski i Janusz Sepioł.

Tekst: Artur Kozłowski

Zobacz także...